نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

پیشنهاد و انتقاد شما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

مورد درخواستی شما

پیشنهاد و انتقاد شما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

دفتر مرکزی

ارومیه ، بلوار شهید بهشتی ( دانشکده ) ، نبش کوی ۲۶ ، مجتمع پاستور ، پلاک ۲۰ ، طبقه ۴ ، واحد ۲۵

کد پستی : ۵۷۱۵۹۳۶۱۹۱

تلفن: ۳۳۴۷۵۵۹۰ - ۳۳۴۷۵۵۸۰ (۰۴۴)

فاکس : ۳۳۴۷۵۵۸۱ (۰۴۴)