متقاضیان محترم، خواهشمند است پس از مطالعه دقیق فرم اعطای نمایندگی فروش زیورسان رز در استان – شهر خود، لیست مدارک اولیه تشکیل پرونده را ارسال و منتظر تماس کارشناسان زیورسان رز باشید.

پر کردن این فرم با صداقت، درستی و دادن اطلاعات صحیح باعث ادامه همکاری با جناب عالی و شرکت شما خواهد بود و لطفا فرم مذکور توسط مدیر عامل و یا صاحب شرکت پر شود.

Screen Shot 2016-08-09 at 4.33.03 PM